Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Το μάθημα καλύπτει γενικά και ειδικά θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστημάτων (Information and System Security). Το περίγραμμα του μαθήματος περιλαμβάνει θεμελιώδεις έννοιες και ορολογία στην Ασφάλεια, θέματα κλασικής (συμμετρικής: 3DES, AES) και ασφαλούς Κρυπτογράφησης (ασύμμετρης: RSA), ανεκτικότητα κρυπτογραφικών αλγόριθμων, προστασία Λειτουργικών Συστημάτων, ασφάλεια προγράμματος, ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων, Έλεγχο Πρόσβασης, ασφάλεια Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων, ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ανίχνευση Επιθέσεων, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Διαχείριση Ασφάλειας και Νομικά Θέματα, Computer Forensics, Firewalls, Πολιτικές Ασφάλειας στο διαδίκτυο (XML).