Βιομηχανική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Βιομηχανική πληροφορική, Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής, Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων, Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές, Υπολογιστές στην Παραγωγή & Βιομηχανικά Δίκτυα, Προσομοίωση στη Βιομηχανική Παραγωγή, Εφαρμογές της Βιομηχανικής Πληροφορικής, Παραδείγματα Ανάπτυξης Λογισμικού, Παραδείγματα Ανάπτυξης Λογισμικού για Αυτόματο Έλεγχο Βιομηχανικών Διεργασιών.