Δίκτυα κινητών επικοινωνιών και εφαρμογές

Ασύρματο περιβάλλον και τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης (FDMA/TDMA/CDMA/ODFMA/S-FDMA). Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών, αρχιτεκτονική και δομικά στοιχεία δικτύων (GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSPA, LTE). Προδιαγραφές LTE, LTE-Advanced και ανάλυση της αρχιτεκτονικής. Παραδείγματα αλγόριθμων χρονοδρομολόγησης στα συστήματα LTE.

Διαχείριση κινητικότητας και παρεμβολών στο LTE. Ζητήματα συνεργατικότητας των σταθμών βάσης. Ζητήματα ασφάλειας. Τεχνολογίες πολλαπλών κεραιών (ΜΙΜΟ). Δίκτυα 5ης γενιάς και νέες υπηρεσίες (έξυπνο σπίτι, ενέργεια, η-υγεία, κλπ)