Δικτύωση ορισμένη από το λογισμικό

Α. Εισαγωγή

Από τα παραδοσιακά δίκτυα στα δίκτυα ορισμένα από το λογισμικό, τα σύγχρονα Data Centers και οι απαιτήσεις τους, αυτόνομοι και δυναμικοί πίνακες δρομολόγησης, SDN υλοποιήσεις και εφαρμογές, τα δίκτυα 5G.

Β. Δίκτυα ορισμένα από λογισμικό

Βασικά χαρακτηριστικά των SDN (επίπεδα δεδομένων/ελέγχου, λειτουργία, συσκευές, λογισμικό, εφαρμογές), IETF SDN Framework, Εναλλακτικές προσεγγίσεις SDN (API, Hypervisor-Based κα)

  1. Network Functions Virtualization (NFV)

Ορισμοί ορολογία NFV, OPNFV, δικτυακές υπηρεσίες – Network Services (NS)/Virtual Network Functions (VNF), διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων SDN και NFV

  1. OPEN FLOW

To πρωτόκολλο OpenFlow, λογισμικά ανοιχτού κώδικα (Open Daylight/Floodlight Controllers, Mininet, OpenVSwitch), διαχείριση κίνησης δεδομένων (load balancing)

  1. DATA CENTERS

Ορισμός του Data Center, διαχείριση-διαμοιρασμός πόρων σε πολλούς χρήστες στο Data Center, Openstack, VMware,  SDN in Data Centers, VLANs, EVPN, VxLAN, NVGRE

  1. SDN PROGRAMMING

Υλοποιήσεις SDN ανοιχτού κώδικα (γλώσσες προγραμματισμού, εργαλεία, προσομοιωτές και εφαρμογές), υλοποιήσεις ανοικτού κώδικα (switches, controllers, applications), σχεδιασμός εφαρμογών SDN

 

Βιβλιογραφία

  1. Paul Goransson and Chuck Black, ―Software Defined Networks: A Comprehensive Approach, First Edition, Morgan Kaufmann, 2014.
  2. Thomas D. Nadeau, Ken Gray, ―SDN: Software Defined Networks, O’Reilly Media, 2013