Προηγμένα Γραφικά – Απόδοση Εικόνας

Επισκόπηση βασικών εννοιών γραφικών υπολογιστών: Διασωλήνωση γραφικών, Συστήματα συντεταγμένων, Μετασχηματισμοί, Προβολές (παράλληλη, προοπτική). Αλγόριθμοι σχεδίασης, αλγόριθμοι αποκοπής, αλγόριθμοι τριγωνοποίησης. Απομάκρυνση κρυμμένων επιφανειών. Χρώμα και σκίαση. Παραμετρικές καμπύλες και επιφάνειες. Εισαγωγή στη μοντελοποίηση. Μοντέλα φωτισμού. Απόδοση εικόνας, ray tracing. Υφή.

 

Βιβλιογραφία

Θ. Θεοχάρης, Γ. Παπαϊωάννου, Ν. Πλατής, Ν. Πατρικαλάκης, Γραφικά και Οπτικοποίηση: Αρχές και Αλγόριθμοι, Εκδόσεις Συμμετρία, 2010.

John F. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, Steven K. Feiner, Kurt Akeley, Computer Graphics: Principles and Practice, 3rd Edition Addison-Wesley, 2013.