Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2019-20: ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2019-20: ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»

Κατέβασμα προγράμματος σε μορφή Word

Δευτέρα 27/1 (18:00-21:00) Τρίτη 28/1 (18:00-21:00) Τετάρτη 29/1 (19:00-21:30) Παρασκευή 31/1 (18:00-21:00)
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Βιομηχανική Πληροφορική Ειδικά θέματα τεχνολογίας λογισμικού Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων

 

Δευτέρα  3/2 (18:00-21:00) Τετάρτη 5/2 (18:00-21:00) Παρασκευή 7/2 (18:00-21:00)
Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Προηγμένα Γραφικά – Απόδοση Εικόνας

 

Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου

 

Τρίτη11/2 (19:00-21:30) Πέμπτη 13/2 (18:00-21:00)
Συστήματα Υπολογιστικής Ευφυίας

(Συστήματα ασαφούς λογικής και αβεβαιότητας)

Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών

 

Τρίτη 18/2 (18:00-21:00) Τετάρτη 19/2 (18:00-21:00) Παρασκευή 21/2 (19:00-21:30)
Αναγνώριση προτύπων & ειδικά θέματα όρασης υπολογιστών

 

Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα Διαχείριση Γνώσης