Μετασχηματισμός ΠΜΣ ΕΤΠΥ

Μετασχηματισμός ΠΜΣ ΕΤΠΥ

Η τρίτη ειδίκευση του ΠΜΣ ΕΤΠΥ μετασχηματίζεται σε ένα νέο ΠΜΣ με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών». Έως το τέλος Μαΐου  θα είναι έτοιμη η ιστοσελίδα του νέου ΠΜΣ όπου θα βρείτε και τις πληροφορίες για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να καταθέσετε αίτηση. Όσοι/όσες ενδιαφέρονται μπορούν να αποστέλλουν από τώρα e-mail στη διεύθυνση msc-cse@uniwa.gr για πληροφορίες.