Ανακοινώσεις

Κατέβασμα προγράμματος σε μορφή Word Δευτέρα 27/1 (18:00-21:00) Τρίτη 28/1 (18:00-21:00) Τετάρτη 29/1 (19:00-21:30) Παρασκευή 31/1 (18:00-21:00) Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Βιομηχανική Πληροφορική Ειδικά θέματα τεχνολογίας λογισμικού Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων   Δευτέρα  3/2 (18:00-21:00) Τετάρτη 5/2 (18:00-21:00) Παρασκευή 7/2 (18:00-21:00) Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Προηγμένα Γραφικά – Απόδοση Εικόνας   Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου   Τρίτη11/2 (19:00-21:30) Πέμπτη 13/2 (18:00-21:00) Συστήματα...

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Α’ εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://msc-cse.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2019/10/hourly-schedule-semester-a-2019-2020.docx...

Κατέβασμα προγράμματος σε μορφή Word   Ώρες Δευτέρα 1/7/19 Τρίτη 2/7/19 Τετάρτη 3/7/19 Πέμπτη 4/7/19 18:00-21:00 Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος Εξόρυξη δεδομένων και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας Προηγμένη Σχεδίαση και σύνθεση ψηφιακών συστημάτων Μοντελοποίηση και Προγραμματισμός Περιορισμών Υπολογιστική Νέφους και υπηρεσίες   Ώρες Τρίτη  9/7/19 Τετάρτη 10/7/19 Παρασκευή 12/7/19 18:00-21:00 Ολοκληρωμένα κυκλώματα για εξειδικευμένες εφαρμογές Συστήματα απόφασης και διαχείρισης διεργασιών   Δίκτυα κινητών επικοινωνιών και εφαρμογές Ηλεκτρονική μάθηση και...

Κατέβασμα ως PDF ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020   Αντικείμενο. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» (Φ.Ε.Κ. 3463/τ.Β’/21-08-2018), το οποίο έχει...

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Β’ εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://msc-cse.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2019/02/hourly-schedule-semester-b.docx...

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» έχουν ξεκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις προθεσμίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβάστε την προκήρυξη....