Ανακοινώσεις

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Α’ εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://msc-cse.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/10/hourly-schedule-semester-a-2021-2022-fin.docx...

Η τρίτη ειδίκευση του ΠΜΣ ΕΤΠΥ μετασχηματίζεται σε ένα νέο ΠΜΣ με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών». Η ιστοσελίδα του νέου ΠΜΣ είναι η http://msc-ngnda.ice.uniwa.gr/ όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. H προκήρυξη του νέου ΠΜΣ θα αναρτηθεί εντός Ιουνίου και το...

Η τρίτη ειδίκευση του ΠΜΣ ΕΤΠΥ μετασχηματίζεται σε ένα νέο ΠΜΣ με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών». Έως το τέλος Μαΐου  θα είναι έτοιμη η ιστοσελίδα του νέου ΠΜΣ όπου θα βρείτε και τις πληροφορίες για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να καταθέσετε αίτηση. Όσοι/όσες ενδιαφέρονται μπορούν...

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14/4/2021 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή τελετή ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και Υπολογιστών” Οι συμμετέχοντες έχουν ειδοποιηθεί με προσωπικό e-mail....

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Εαρινού εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ_final_B_2021...

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Α’ εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://msc-cse.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/10/hourly-schedule-semester-a-2020-2021.docx...