Ανακοινώσεις

Κατέβασμα προγράμματος σε μορφή Word   Ώρες Δευτέρα 22/6/20 Τρίτη 23/6/20 Παρασκευή  26/6/20 18:00-21:00 Προηγμένη Σχεδίαση και σύνθεση ψηφιακών συστημάτων Εξόρυξη δεδομένων και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος Υπολογιστική Νέφους και υπηρεσίες   Ώρες Δευτέρα  29/6/20 Τρίτη 30/6 Τετάρτη 1/7/20 Παρασκευή 3/7/20 18:00-21:00 Ολοκληρωμένα κυκλώματα για εξειδικευμένες εφαρμογές Συστήματα απόφασης και διαχείρισης διεργασιών   Δίκτυα κινητών επικοινωνιών και εφαρμογές Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Δίκτυα...

Κατέβασμα ως PDF ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021   Αντικείμενο. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» (Φ.Ε.Κ. 3463/τ.Β’/21-08-2018. Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός...

Κατέβασμα προγράμματος σε μορφή Word Δευτέρα 27/1 (18:00-21:00) Τρίτη 28/1 (18:00-21:00) Τετάρτη 29/1 (19:00-21:30) Παρασκευή 31/1 (18:00-21:00) Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Βιομηχανική Πληροφορική Ειδικά θέματα τεχνολογίας λογισμικού Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων   Δευτέρα  3/2 (18:00-21:00) Τετάρτη 5/2 (18:00-21:00) Παρασκευή 7/2 (18:00-21:00) Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Προηγμένα Γραφικά – Απόδοση Εικόνας   Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου   Τρίτη11/2 (19:00-21:30) Πέμπτη 13/2 (18:00-21:00) Συστήματα...

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Α’ εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://msc-cse.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2019/10/hourly-schedule-semester-a-2019-2020.docx...

Κατέβασμα προγράμματος σε μορφή Word   Ώρες Δευτέρα 1/7/19 Τρίτη 2/7/19 Τετάρτη 3/7/19 Πέμπτη 4/7/19 18:00-21:00 Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος Εξόρυξη δεδομένων και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας Προηγμένη Σχεδίαση και σύνθεση ψηφιακών συστημάτων Μοντελοποίηση και Προγραμματισμός Περιορισμών Υπολογιστική Νέφους και υπηρεσίες   Ώρες Τρίτη  9/7/19 Τετάρτη 10/7/19 Παρασκευή 12/7/19 18:00-21:00 Ολοκληρωμένα κυκλώματα για εξειδικευμένες εφαρμογές Συστήματα απόφασης και διαχείρισης διεργασιών   Δίκτυα κινητών επικοινωνιών και εφαρμογές Ηλεκτρονική μάθηση και...

Κατέβασμα ως PDF ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020   Αντικείμενο. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» (Φ.Ε.Κ. 3463/τ.Β’/21-08-2018), το οποίο έχει...