Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών

 

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» (Φ.Ε.Κ. 3463/τ.Β’/21-08-2018. Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών». Στον τίτλο αναγράφεται και η ειδίκευση.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει μόνο η Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων με τα εξής μαθήματα:

Α’ εξάμηνο:

  1. Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών,
  2. Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων,
  3. Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα
  4. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

και δυνατότητα επιλογής από τα μαθήματα α) Διαχείριση Γνώσης, β) Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού, γ) Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

Β’ εξάμηνο:

  1. Υπολογιστική Νέφους και Υπηρεσίες,
  2. Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου
  3. Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών και Εφαρμογές,
  4. Δικτύωση Ορισμένη από το Λογισμικό,
  5. Δίκτυα αισθητήρων και Διαδίκτυο των Αντικειμένων

και δυνατότητα επιλογής από τα μαθήματα α) Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, β) Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση Έργου.

Νέα / Ανακοινώσεις