Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών

 

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προτείνει την οργάνωση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 (άρθρο 32).

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε τρεις βασικές ειδικεύσεις οι οποίες αντιστοιχούν στις κατευθύνσεις του Π.Π.Σ. Συγκεκριμένα, οι ειδικεύσεις που παρέχονται στο νέο Π.Μ.Σ. είναι

α) Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,
β) Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων και
γ) Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

Νέα / Ανακοινώσεις

  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Β’ εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://msc-cse.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2019/02/hourly-schedule-semester-b.docx...

  • Ανακοινώνεται ότι η κατάθεση αιτήσεων παρατείνεται έως τη Δευτέρα 17/9....

  • Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» έχουν ξεκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις προθεσμίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβάστε την προκήρυξη....

  • Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» και αγγλικό τίτλο “Computer Science and Engineering”, σύμφωνα με τις διατάξεις του......