Μαθήματα ανά εξάμηνο

Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ21 Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών 6
ΜΠΥ13 Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων 6
ΜΠΥ14 Διάχυτα και ενσωματωμένα συστήματα 6
ΜΠΥ22 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 6

 

και δυνατότητα επιλογής από τα μαθήματα α) Διαχείριση Γνώσης, β) Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού, γ) Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ23 Υπολογιστική Νέφους και υπηρεσίες 6
ΜΠΥ7 Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου 6
ΜΠΥ24 Δίκτυα κινητών επικοινωνιών και εφαρμογές 6
ΜΠΥ18 Δίκτυα αισθητήρων και διαδίκτυο των αντικειμένων 6
ΜΠΥ25 Δικτύωση ορισμένη από το λογισμικό 6

 

και δυνατότητα επιλογής από τα μαθήματα α) Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, β) Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση Έργου.

 

 

Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει τη Διπλωματική Εργασία.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ27 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

 

Ένας φοιτητής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει δύο (2) εκ των οκτώ (8) μαθημάτων της Ειδίκευσης με μία ερευνητική εργασία, η οποία θα κρίνεται επιτυχημένη μετά από τη συγγραφή άρθρου επισκόπησης ή ερευνητικού άρθρου στο αντικείμενο της έρευνας.

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ28 Θέμα Έρευνας 12

 

 

Για τους εισαχθέντες φοιτητές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ισχύουν τα εξής:

Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ1 Διαχείριση Γνώσης 6
ΜΠΥ2 Ειδικά θέματα τεχνολογίας λογισμικού 6
ΜΠΥ3 Αναγνώριση προτύπων & ειδικά θέματα όρασης υπολογιστών 6
ΜΠΥ4 Προηγμένα Γραφικά – Απόδοση Εικόνας 6
ΜΠΥ5 Συστήματα Υπολογιστικής Ευφυίας 6

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ6 Εξόρυξη δεδομένων και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας 6
ΜΠΥ7 Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου 6
ΜΠΥ8 Συστήματα απόφασης και διαχείρισης διεργασιών 6
ΜΠΥ9 Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών 6
ΜΠΥ10 Μοντελοποίηση και Προγραμματισμός Περιορισμών 6

 

Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ11 Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 6
ΜΠΥ12 Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού/Υλικού 6
ΜΠΥ13 Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων 6
ΜΠΥ5 Συστήματα Υπολογιστικής Ευφυίας 6
ΜΠΥ14 Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα 6
ΜΠΥ15 Βιομηχανική Πληροφορική 6

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ16 Προηγμένη Σχεδίαση και σύνθεση ψηφιακών συστημάτων 6
ΜΠΥ17 Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος 6
ΜΠΥ18 Δίκτυα αισθητήρων και διαδίκτυο των αντικειμένων 6
ΜΠΥ19 Ολοκληρωμένα κυκλώματα για εξειδικευμένες εφαρμογές 6
ΜΠΥ20 Υπολογιστικά συστήματα υψηλής αξιοπιστίας 6

 

 

Μαθήματα επιλογής που δεν εντάσσονται σε κάποια κατεύθυνση

 

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ26 Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση Έργου 6

 

Για όλες τις ειδικεύσεις το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει τη Διπλωματική Εργασία.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ27 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

 

Ένας φοιτητής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει δύο (2) εκ των οκτώ (8) μαθημάτων της Ειδίκευσης με μία ερευνητική εργασία, η οποία θα κρίνεται επιτυχημένη μετά από τη συγγραφή άρθρου επισκόπησης ή ερευνητικού άρθρου στο αντικείμενο της έρευνας.

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΠΥ28 Θέμα Έρευνας 12