Μέλη συντονιστικής επιτροπής

Αντώνης Μπόγρης

Αντώνης Μπόγρης

Διευθυντής
Προσωπική Ιστοσελίδα
Πάτζιου Γραμματή

Πάτζιου Γραμματή

Υποδιευθύντρια
Προσωπική Ιστοσελίδα
Βασίλειος Μάμαλης

Βασίλειος Μάμαλης

Καθηγητής
Προσωπική Ιστοσελίδα
Παναγιώτης Καρκαζής

Παναγιώτης Καρκαζής

Επ. Καθηγητής

Ιωάννα Καντζάβελου

Ιωάννα Καντζάβελου

Επ. Καθηγήτρια