Μέλη συντονιστικής επιτροπής

Αντώνης Μπόγρης

Αντώνης Μπόγρης

Διευθυντής
Προσωπική Ιστοσελίδα
Πάρις Μαστοροκώστας

Πάρις Μαστοροκώστας

Αναπληρωτής Διευθυντής
Προσωπική Ιστοσελίδα
Δημήτριος Κεχαγιάς

Δημήτριος Κεχαγιάς

Προσωπική Ιστοσελίδα
Κλειώ Σγουροπούλου

Κλειώ Σγουροπούλου

Προσωπική Ιστοσελίδα
Ιωάννης Βογιατζής

Ιωάννης Βογιατζής