Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού/Υλικού

Μικροηλεκτρονική και υπολογιστικά συστήματα. Μικροελεγκτές AVR. Συστήματα ανάπτυξης Arduino. Λογισμικό των συστημάτων ανάπτυξης Arduino. Θύρες εισόδου/εξόδου του Arduino και προγραμματισμός τους. Σύνδεση απλών περιφερειακών στο Arduino. Σύνδεση αισθητήρων και ηλεκτρομηχανικών συστημάτων στο Arduino. Συστήματα Raspberry Pi. Αρχιτεκτονική ARM. Raspbian, Python. Διασύνδεση περιφερειακών στο GPIO.