Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες

 

Α. Ευρυζωνικά δίκτυα – Τεχνολογίες Φυσικού Επιπέδου

Βασικές αρχές ευρυζωνικής μετάδοσης.

Αποτελεσματική χρήση φάσματος και πόρων στην ευρυζωνική πρόσβαση.

Ethernet επόμενης γενιάς (1 – 400 Gb/s Ethernet, πρότυπα και ανοιχτά θέματα).

Οπτική μετάδοση: Οπτικές ίνες, θεμελιώδεις αρχές οπτικής μετάδοσης και πολυπλεξίας.

Τεχνικές αμιγώς οπτικής μεταγωγής.

Ευρυζωνική πρόσβαση σε μητροπολιτικά δίκτυα, ευρυζωνικά δίκτυα μικρής εμβέλειας (αρχιτεκτονικές τελευταίου μιλίου).

 

Β. Αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου (ARP, PPP, DSL, ISDN, IP, IPv6, IPsec, BGP).

Επίπεδο Μεταφοράς – TCP, UDP, RTCP. Προγραμματισμός με sockets (TCP/UDP).

Το επίπεδο ελέγχου (control plane) και αρχές δρομολόγησης. Δρομολόγηση στο διαδίκτυο, πρωτόκολλα Δρομολόγησης (RIP,OSPF, BGP).

Ζητήματα ποιότητας, IntServ –RSVP, DiffServ.

Τεχνολογίες Ethernet, Carrier Ethernet, MPLS, SONET/SDH, ATM και ζητήματα ποιότητας υπηρεσίας – Εταιρικά δίκτυα, Υπηρεσίες διασύνδεσης MAN/WAN.

Διαχείριση κίνησης (Traffic engineering), Load balancing, Resource control, Traffic engineering, Πρωτόκολλα Σηματοδοσίας OSPF-TE, RSVP-TE, Εικονικά ιδιωτικά κυκλώματα (VPNs).

Χρήση τεχνολογιών IPSEC, SSL. για εταιρικά δίκτυα, Διασύνδεση δικτύων κορμού επιχειρήσεων, Firewalls, Network Address Translators (NAT).