Υπολογιστικά συστήματα υψηλής αξιοπιστίας

Εισαγωγή στην ανοχή στα σφάλματα και στην αξιοπιστία, Βασικές έννοιες αξιοπιστίας, Τεχνικές αξιολόγησης της αξιοπιστίας, Απαιτήσεις αξιοπιστίας, Ανάλυση αξιοπιστίας, Πλεονασμός υλικού, Πλεονασμός πληροφορίας, Πλεονασμός χρόνου, Αντιμετώπιση σφαλμάτων, Αξιολόγηση αξιοπιστίας, Σχεδίαση λογικών κυκλωµάτων για ελεγξιµότητα, Έλεγχος κυκλωµάτων ψηφιακής λογικής, Μοντέλα σφαλµάτων, Έλεγχος κυκλωµάτων συνδυαστικής λογικής, Παραγωγή ελέγχων, Μη ελέγξιµα σφάλµατα, Κυκλώµατα πολλαπλών εξόδων, FDTS, Εντοπισµός και διάγνωση σφαλµάτων, Τυχαίος έλεγχος, Έλεγχος ακολουθιακών κυκλωµάτων, Σχεδίαση για ελεγξιµότητα, Σχεδίαση διαδροµής σάρωσης, Ενσωµατωµένος αυτο-έλεγχος, Ψευδοτυχαία διανύσµατα ελέγχου, Ανάλυση υπογραφής, BILBO, Έλεγχος σύνθετων συσκευών και συστηµάτων