Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» – Α’ εξάμηνο Έτους 2019-2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» – Α’ εξάμηνο Έτους 2019-2020

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Α’ εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο:

http://msc-cse.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2019/10/hourly-schedule-semester-a-2019-2020.docx