Πρόγραμμα εξετάσεων ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» Α’ Εξάμηνο 2020-2021