Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» – Εαρινού Εξαμήνου Έτους 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» – Εαρινού Εξαμήνου Έτους 2020-2021

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Εαρινού εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ_final_B_2021