Νέο ΠΜΣ «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών»

Νέο ΠΜΣ «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών»

Η τρίτη ειδίκευση του ΠΜΣ ΕΤΠΥ μετασχηματίζεται σε ένα νέο ΠΜΣ με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών». Η ιστοσελίδα του νέου ΠΜΣ είναι η http://msc-ngnda.ice.uniwa.gr/ όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. H προκήρυξη του νέου ΠΜΣ θα αναρτηθεί εντός Ιουνίου και το ΠΜΣ θα λειτουργήσει την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά.