Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» – Β’ εξάμηνο

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» – Β’ εξάμηνο

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Β’ εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο:

http://msc-cse.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/02/Ωρολόγιο-Πρόγραμμα-ΠΜΣ_final_B_Με_αίθουσες2020.docx