Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών» – Α’ εξάμηνο Έτους 2020-2021 Έτους 2021-2022

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών» – Α’ εξάμηνο Έτους 2020-2021 Έτους 2021-2022

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ Α’ εξαμήνου έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο:

http://msc-cse.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/10/hourly-schedule-semester-a-2021-2022-fin.docx